Miten meille pääsee asumaan

Hoivakoti Vilinaan voit tulla Siun Soten myöntämällä palvelusetelillä tai maksusitoumuksella.
Asumaan pääsee myös maksamalla itse.
Kun kotona ei enää pärjää, ja tarvitset lisää tukea, oman kunnan ikäihmisten palveluohjaaja auttaa. Palveluohjaaja antaa neuvoa ja ohjausta asiakkaalle ja omaisille sekä arvioi palveluiden tarpeen.

Hoivakoti Vilina tarjoaa kaiken tasoisia palveluasumisen paikkoja. Hoitokodissa tehostettu palveluasuminen on enemmän tukea tarvitsevalle ikäihmiselle.

Asiat vaativat joskus selvittelyä ja keskustelua, joten voit aina soittaa ja kysyä lisää. 

Seniorineuvonta

Seniorineuvonnasta saat tietoa ikäihmisille tärkeistä asioista.

Seniorineuvontaan voi soittaa tai mennä käymään ilman ajanvarausta.
Neuvonta on asiakkaille maksutonta.

Seniorineuvonta on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00
puh. 013 330 2890

seniorineu vonta.ankkuri@siunsote.fi

Ikäihmisten Seniorineuvonta vastaa kaikkien kysymyksiin koskien kaupungin, yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista.

Neuvonta auttaa asiakasta löytämään sopivat yksilölliset vaihtoehdot ja ohjataan tarvittaessa tarkempaan palveluohjaukseen. Saat tarvittaessa myös kotikäynnin.

Palveluseteli

Siun sote on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluja voit palvelusetelillä ostaa. Sinun maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Osa palveluseteleistä on tasasuuruisia ja osa tulosidonnaisia.

Palveluseteli on käytössä ikäihmisten ja yhtenä omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämistapana.

Miten käytät palveluseteliä

Saat palvelusetelin käyttöösi, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Siun sotessa on arvioinut palvelutarpeesi ja todennut palvelusetelin soveltuvaksi vaihtoehdoksi.

Palvelusetelillä voit hankkia sinulle myönnettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja Hoivakoti Vilinasta, Siun soten hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä sanottuun tarkoitukseen. Omavastuuosuudesta ei voi hakea kotitalousvähennystä. 

 

Palveluasuminen

Palveluasuminen on Hoivakoti Vilinassa järjestettävää asumista ja palveluja ikäihmisille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoidon ja hoivan sekä päivittäisen toimintakyvyn tukemisen kuntouttavalla työotteella ja kuntouttavalla toiminnalla. 

Palvelut sisältävät asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja huolenpidon, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä viriketoiminnan.
Hoivakoti Vilinan henkilöstö on paikalla aamu-ja ilta-aikaan. Myös Vilinan yöhoitajan käynnit ovat mahdollisia. Palvelu ei sisällä vuokraa, lääkkeitä tai henkilökohtaisia vaatteita ja tarvikkeita.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, joilla on ympärivuorokautinen hoidon ja huolenpidon tarve, ja jotka eivät selviydy enää kotona kotihoidon enimmäisavun turvin eivätkä tarvitse terveyskeskussairaalahoitoa.

Tehostettu palveluasuminen sisältää asiakkaan hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelut, vaatehuollon sekä muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella. Palvelu ei sisällä vuokraa, lääkkeitä tai henkilökohtaisia vaatteita ja tarvikkeita.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen tarkoittaa lyhyttä jaksoa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarvetta muun muassa äkillisen sairauden jälkeen.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen sisältää toimintakykyä ylläpitävän ja kuntouttavan hoivan ja hoidon, ateriat, muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, vuokran, vaatehuoltoon liittyvät asiat, siivouspalvelut ja -tarvikkeet sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet. Lääkkeet ja henkilökohtaiset hoitotarvikkeet eivät kuulu palveluun.

Sosiaalityö

Sosiaalityössä tuetaan ikäihmistä sosiaalisissa ongelmissa ja vaikeissa elämäntilanteissa.
Sosiaalityöntekijä hoitaa mm vuokra-asumisen asioita, sosiaalisia ja taloudellisia asioita ja auttaa etuuksien hakemisessa. Sosiaalityöntekijältä saat neuvontaa ja ohjausta. Ongelmia ratkaistaan asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa yhdessä.

Tärkeimmät ikäihmisten sosiaalihenkilöt paikkakunnittain ovat tässä:

Sosiaalityöntekijä, Joensuu

Keskusta, Linnunlahti, Kanervala Puh. 013 330 7120
Noljakka, Marjala, Rantakylä, Utra, Karsikko, Kulho, Eno, Uimaharju Puh. 013 330 7110
Niinivaara, Penttilä, Hukanahauta, Karhunmäki, Reijola, Pyhäselkä, Kiihtelysvaara
Puh. 013 330 7101

Sosiaalityöntekijä, Kontiolahti

Tähkätie 2, 81100 Kontiolahti Puh. 013 330 7135

Sosiaalityöntekijä, Liperi

Käsämäntie 111c, 83100 Liperi Puh. 013 330 710

Sosiaalityöntekijä Outokumpu

Puh.013 330 5236

Lieksa

Jokikatu 2, 81700 Lieksa. Puh. 013 330 7124

Hoivakoti Vilina

Hoivakoti Vilina Oy tuottaa laadukasta tehostettua palveluasumista sekä palveluasumista muistisairaille, ikääntyneille ja fyysisesti toimintarajoitteisille.

Hoivakodin keskeisimpiä arvoja ovat yksilöllinen hoitotyö, kunnioittaminen, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja samanarvoisuus.

Palvelut

Tarjoamme asukkaillemme monipuolisia virikkeitä ja ulkoilemme Kontioniemen upeissa maisemissa.

Siivous ja vaatehuolto ovat osa Hoivakodin tarjoamaa palvelua. Palveluun kuuluvat ateriat valmistuvat Hoivakodin omassa keittiössä.

Terveydenhoidosta kuten laboratoriakokeista huolehtii Hoivakodin sairaanhoitaja. Hoivakodilla on omalääkäri.